Krösatågen

 

 

Här hittar du linjekartan för Krösatågen!

 

Läs vår ombordtidning Lingonet

Lingonet är Krösatågens ombordtidning som ger dig aktuell information om Krösatågens verksamhet och en stunds förströelse under tågresan.

 

Läs ombordtidning Lingonet Nr 2 2014

Välkommen till Krösatågen

Krösatågen är ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Jönköping, Kalmar, Halland, Blekinge, Kronoberg och Skåne. Trafiken körs av Veolia Transport.
För information om bland annat tider och priser hänvisar vi till respektive länsbolags hemsida

.

 

Jönköpings länstrafik: www.jlt.se

Hallandstrafiken: www.hallandstrafiken.se

Länstrafiken Kronoberg: www.lanstrafikenkron.se/

Blekingetrafiken: www.blekingetrafiken.se

Skånetrafiken: www.skanetrafiken.se

 

Du kan resa inom hela Krösatågssystemet med ditt Resekort eller din biljett.