Bild på inkommande Krösatåg till perrongen.

Om Krösatågen

Krösatågen är ett regionaltågsystem som sedan 1985 transporterat passagerare i Småland och in i närliggande län på uppdrag av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

Det är de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Region Jönköpings län, Kalmar län, Hallands län, Region Skåne, Region Kronobergs och Region Blekinge som tillsammans utgör Krösatågen. 

Historien om Krösatågen

Det var 1985 det hela började. En varm försommardag i Vetlanda i slutet av maj. I närvaro av två landshövdingar och en stor samling åskådare invigdes Krösatågen av den dåvarande kommunikationsminister Curt Boström. 

Namnet knyter an till Småland. Krösa betyder lingon på dialekt. 

  • 1990 bytte Krösatågen namn till Länstågen. Det var i samband med att tågen började gå hela vägen till Halmstad. Trafiken ökade. De fem krösatågen blev ett tjugotal Länståg. Fler linjer utökades och tågen började att trafikera stambanan mellan Nässjö-Tranås och Nässjö-Sävsjö-Stockaryd. 
  • 2002 återtogs namnet Krösatågen. 
  • 2013 utvidgades linjenätet och Krösatågen trafikerade numera även Karlskrona-Emmaboda-Kalmar och Växjö-Alvesta-Hässleholm.
  • 2015 började Krösatågen att köra på sträckan Jönköping-Tranås. 
  • 2021 införlivades Kustpilen in i Krösatågen. Krösatågen började därmed att trafikera Linköping-Västervik och Linköping-Kalmar.
  • 2023 utökades linjenätet ytterligare. Krösatågen började nu att köra mellan Kalmar-Växjö.

I systemet körs i dag 7,5 miljoner tågkilometer per år och 78 stationer trafikeras. Trafiken körs i tio linjer.

Krösatågens fordonsflotta består av eldrivna fordon av typen X11/X14 och fordon med förbränningsmotorer av typen Y31/Y32 samt Y2.

I spåren efter kända personligheter

Många personligheter har fått ge namn till Krösatågen. Allt ifrån välkända namn som Bruno Mathson och Astrid Lindgren till mer okända namn som Carl Petersson. Carl var en driftig smålänning som började sälja smörgåsar och dryck till tågresenärerna och som så småningom byggde upp en stor restaurangrörelse vid Nässjö Station. Denna förmögenhet donerades i efterhand till staden och lade grunden till stadshus, brandstation och kyrka.

Snart anländer våra nya tåg

Region Jönköpings län, Region Blekinge, Region Kronoberg och Region Kalmar län beställt 28 nya Krösatåg. Leverans av tågen beräknas påbörja i slutet av 2024.

20 av tågen är elektriska och 8 av dem är bimodala, viket innebär att de kan drivas både elektriskt och med förbränningsmotorer. Förbränningsmotorerna är godkända för fossilfritt bränsle och tänkta att trafikera sträckor som inte är elektrifierade.

Fakta/Så blir de nya tågen

  • Det rör sig om fyravagnars envåningsfordon av typen CAF Civity. Längden blir 76 meter för de elektriska tågen och 67 för de bimodala tågen. Topphastigheten blir 200 km/h för de elektriska tågen och de bimodala tågen när de går på el, 140 km/h i förbränningsmotordrift.
  • Det blir omkring 190 fasta sittplatser i de elektriska tågen och 140 i de bimodala. Därutöver ska fällstolar finnas. Inredningen blir anpassad för arbets- och vardagsresor med restider över två timmar; ställbara stolar med arbetsbord, eluttag, Wi-Fi m m.
  • Flexytor med fällstolar samt möjlighet att ta med större bagage och cyklar kommer att finnas liksom en avdelning anpassad för resenärer med funktionsvariationer med plats för rullstol. Två toaletter, varav en anpassad för resenärer med funktionsvariationer.